190. výročí českého ochotnického divadla ve Vysokém Mýtě

V letošním roce si připomínáme 190. výročí českého ochotnického divadla ve Vysokém Mýtě. Prvním divadelním představením v našem městě, sehraném neherci – studenty, tedy ochotníky, byla hra A. Kotzebua v překladu V. R. Krameria „Dům na silnici“. Tak dlouho trvající a bohatou divadelní tradicí se mnoho míst v našem regionu, ba ani v celých Čechách, Moravě a Slezko pochlubit nemůže a my jsme na ni patřičně hrdí. Veškerá letošní vystoupení se tedy uskuteční v rámci tohoto výročí.